Nhảy đến nội dung

Máy tính trực tuyến

HIPRA đã phát triển một số công cụ chuyên dụng trực tuyến hỗ trợ bác sĩ thú y và các chuyên gia Thú Y khác trong công việc thường nhật của mình.