Nhảy đến nội dung
Smart vaccination swine

Smart Vaccination cho Heo

Ở Heo, Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh HIPRA có sản phẩm chủ đạo là văc-xin cải tiến UNISTRAIN® PRRS, thiết bị y tế -Hipradermic®- và dịch vụ thú y chuyên nghiệp APP -HIPRAlink®- :

Hipralink vaccination 2.0 web featured
HIPRAlink® Vaccination

ỨNG DỤNG thú y chuyên nghiệp do HIPRA phát triển sẽ giúp truy tìm xuất xứ nguồn gốc trong quá trình tiêm chủng Thú Y.