Nhảy đến nội dung
Hipraject-3

Thiết bị Hipraject®

Hipraject® là một thiết bị chích vắc-xin thông minh, nhất là khi dùng chích vắc-xin dưới da, được HIPRA phát triển để truyền vắc-xin  Gumbohatch® đúng cách. 

Hipraject® đảm bảo độ chính xác cao hơn trong việc chích vắc-xin, giảm bớt công tác bảo trì   cho người vận hành trong trại nuôi và có khả năng truy xuất nguồn gốc nhờ Hipralink® Vaccination.

 

Các cải tiến ở Hipraject:

1. Định liều lượng chính xác trong suốt quá trình chích vắc-xin:

Nhờ lẫy điện  và đầu dò giọt khí bên trong ống vắc-xin mà ta có thể định liều chính xác sau mỗi lần chích cũng như trong suốt quá trình chích 0,2 ml dung dịch vắc-xin pha loãng.

2. Quy trình chích vắc-xin chất lượng cao:

Tốc độ chích vắc-xin được kiểm soát bằng lẫy điện, khi lẫy không để kim tiêm bị đẩy ra khi pít-tông chưa được nạp đủ vắc-xin.

Khả năng định vị trí kim tiêm vắc-xin chống lỗi. Khả năng tự động lập trình tự độ sâu đâm kim vào gà con, theo tuổi của lô gà giống.
 

3. Khả năng truy xuất nguồn gốc trong quá trình chích vắc-xin:

Công nghệ giao tiếp Bluetooth giữa các nhóm và giao tiếp IoT  giữa Hipraject® và Hipralink® Vaccination.

 

Dự án này được Liên minh Châu Âu đồng tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Khu vực Châu Âu (European Regional Development Fund, ERDF).

Covid
Muốn biết thêm thông tin?
Sản phẩm liên quan