Nhảy đến nội dung
Hipraspray2

Thiết bị y tế Hipraspray®

Hipraspray® là một loại máy sáng tạo do HIPRA thiết kế để phun văc-xin EVALON® và EVANT® (Văc-xin nhược độc của HIPRA chống bệnh cầu trùng trên gà ở các loại giống gia cầm chuyên thịt và gà mái đẻ trứng) tại nơi ấp trứng.

Ý tưởng mới về thiết bị phun này có thể đảm bảo độ chính xác, rõ ràng, tính đồng nhất, độ tin cậy và khả năng truy tìm xuất xứ nguồn gốc trong quá trình tiêm chủng.

Hipraspray® cung cấp cho các chuyên gia hệ thống và công nghệ quản lý cải tiến:

hipraspray

Chính xác đến từng giọt và liều lượng; trên thực tế, xylanh được kiểm soát bằng hệ thống điện tử, không phải bằng hệ thống hơi.

Tự động và dễ dàng sử dụng vì thiết bị sẽ tự động điều chỉnh áp lực và lưu lượng cần sử dụng.

Đồng thời cũng có thể phát hiện chính xác kích thước lồng gà và tốc độ của băng chuyền, sau đó điều chỉnh mức sử dụng văc-xin theo đó.

Ngoài ra, có thể phát chuông cảnh báo khi văc-xin gần cạn trong bình chứa. Trong trường hợp không thể kịp thời đổ đầy bình chứa, Hipraspray® sẽ tự động dừng lại, tránh xảy ra hiện tượng các lồng gà không được tiêm chủng hoặc các lồng gà bị tiêm chủng sai liều lượng.

Do đó, thiết bị này hạn chế tối đa nhu cầu bảo trì đồng thời có thể nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ xa và các bản nâng cấp phần mềm.

Cuối cùng, thiết bị này có thể đăng ký thông tin vào hệ thống truy tìm xuất xứ nguồn gốc nhờ HIPRAlink®, là ỨNG DỤNG do HIPRA phát triển để cung cấp dịch vụ truy tìm xuất xứ nguồn gốc trong quá trình tiêm chủng.

 

YÊU CẦU CUNG CẤP THÊM THÔNG TIN VỀ HIPRASPRAY®

 

This project has been cofunded by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF).

Covid
Want to know more?
Related products