ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
dogs

สุนัข

วัคซีน
hipradog 7

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัขจากสาเหตุเชื้อพาร์โวไวรัส โรคไข้หัดสุนัข โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อและโรคหลอดลมอักเสบในสุนัข ในรูปผงแห้ง และวัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัข ในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน
hipradog DHLP

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคลำไส้อักเสบในสุนัขจากสาเหตุเชื้อพาร์โวไวรัสโรคไข้หัดสุนัข โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อ และโรคหลอดลมอักเสบในสุนัข ในรูปผงแห้ง และวัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัขในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน
hipradog dp

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ในรูปผงแห้ง และโรคลำไส้อักเสบในสุนัขจากสาเหตุเชื้อพาร์โวไวรัส ในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน
hipradog PV

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคลำไส้อักเสบในสุนัขจากสาเหตุเชื้อพาร์โวไวรัสในรูปสารแขวนตะกอน

HU
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา
สุนัข

ฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ มีโปรแกรมการฝึกอบรมคุณภาพสูงที่เป็นที่สนใจของมืออาชีพทุกท่าน

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค
civtest_canis_leishmania_LR

การตรวจและวัดปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโรคลิชมาเนีย (Leishmania donovani infantum) ด้วยวิธี indirect ELISA