ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
HIPRA Diagnos

บริการ ไดแอคนอส

ผลทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือพร้อมกับการให้คำปรึกษา

ไดแอคนอส เป็นการบริการอย่างครบวงจรเพื่อช่วยเหลือสัตวแพทย์ที่ทำงานในภาคสนาม ประกอบด้วยการทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ พร้อมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาที่ทันท่วงที โดยมุ่งจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อตั้งแต่ระยะแรกซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตสัตว์ในวงกว้าง

ผลทางห้องปฏิบัติการทางระบบออนไลน์

การรายงานผลจากทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางควบคุมคุณภาพและเพื่อเป็นการรักษาข้อมูลของลูกค้านั้น ห้องปฏิบัติการจะส่งข้อมูลถึงลูกค้าโดยตรง โดยลูกค้าที่ลงทะเบียนกับระบบนี้สามารถทราบรายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบออนไลน์ (ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไอแพด หรือ ไอโฟน)

hipra diagnos

ระบบทดสอบทุกขั้นตอนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัย ผสานกับเทคโนโลยี  LIMS (Laboratory Information Management System; ระบบการจัดการข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ) ดังนั้นระบบและการทำงานอย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่เฉพาะทางของฮิปรา ทำให้ฮิปราสามารถให้การบริการที่มีประสิทธิภาพและครบถ้วนในเวลาอันรวดเร็ว

เครื่องมือการวิจัยสำหรับการตัดสินใจ

การใช้บริการของ ไดแอคนอส ในทางคลินิกเห็นได้ชัดมากขึ้นเมื่อพิจารณานำไปใช้ในหลายภาคส่วนของงานสุขภาพสัตว์ เช่น “สตาร์ทเช็ค”  (Startcheck) โดยสตาร์ทแวค®  (STARTVAC®)ซึ่งเป็นบริการที่มุ่งเน้นการตรวจจับแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุให้เกิดเต้านมอักเสบในโค โดยการใช้ตัวอย่างน้ำนมที่เก็บรักษาบนแผ่น FTA ซึ่งนำมาใช้ศึกษาหาความชุกของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคและแบคทีเรียตามธรรมชาติในถังน้ำนมในหลากหลายประเทศ (ชม 2 ตัวอย่างได้ที่นี่)

งานบริการอื่น เช่น กัมโบเชค (Gumbocheck) โดย ฮิปรากัมโบโร ® (HIPRAGUMBORO® ) เเละ เอเวียนนิวโมเชค (Avianpneumocheck) โดยฮิปราเวียร์® (HIPRAVIAR®) ช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่แม่นยำในการควบคุมโรคด้วยวัคซีนโรคต่อมเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อและโรคหัวบวมในสัตว์ปีก

เทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการตรวจกรดนิวคลิอิกของเชื้อก่อโรค

นอกจากวิธีการวิเคราะห์ทางแบคทีเรียวิทยาและซีรัมวิทยาแบบดั้งเดิม ไดแอคนอส ได้นำเทคโนโลยีทางชีวโมเลกุลเข้ามาร่วมในงานวินิจฉัยโรคสัตว์ด้วยการตรวจหากรดนิวคลีอิกของเชื้อก่อโรค งานบริการข้างต้นตามด้วยระบบการรายงานผลที่นำสมัยและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ทำให้ฮิปราสามารถตอบโจทย์ในด้านการวินิจฉัยโรคสัตว์ได้อย่างรวดเร็วตามที่สัตวแพทย์ต้องการ

เรามีศูนย์การวินิจฉัยโรคสัตว์เป็นของเราเอง

ฮิปรามีศูนย์การวินิจฉัยโรคสัตว์หลายแห่งเป็นของตัวเองตั้งอยู่ในที่ต่างกันสามทวีป ทำให้ไม่มีการจ้างบริการห้องปฏิบัติการภายนอกซึ่งทำให้ เราแตกต่างจากบริษัทวัคซีนอื่น ตัวอย่างที่ส่งมาที่ศูนย์วินิจฉัยไดแอคนอสทั้งหมดจะทำการตรวจสอบและเก็บรักษาอย่างดีตลอดช่วงอายุของตัวอย่างภายใต้การดำเนินงานที่ดีทางห้องปฏิบัติการ

คุณภาพของบริการ ไดแอคนอส แสดงให้เห็นได้จากจำนวนตัวอย่าง

ความเชื่อมั่นในงานด้านบริการของฮิปราได้สร้างขึ้นกว่า 25 ปีที่ผ่านมา จากผลสะท้อนการใช้บริการนี้  ด้วยตัวอย่างการตรวจทางซีรัมวิทยา กว่า 525,000 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ผลทางชีวโมเลกุลกว่า 17,500 ตัวอย่าง และการตรวจทางจุลชีววิทยาต่อปีถึง 5,100 ตัวอย่าง ไม่นับรวมการบริการพิเศษอื่น

ระบบการตรวจโรคลักษณะเฉพาะตัว

ฮิปรามีนวัตกรรมนำสมัยตลอดเวลา ดังนั้นบริการไดแอคโนส ได้นำระบบการตรวจโรคใหม่มาผสานกับระบบการตรวจโรคเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ และใช้ร่วมกับวัคซีนของฮิปราทำให้ขับเคลื่อนการป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์ และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย

 

Diagnos-header
HIPRAlink® Diagnos

Your digital tool for the diagnosis with HIPRA.