ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
uddercost

เครื่องคำนวณ สตาร์ทคอสต์ UdderCost

Uddercost-Calculator-laptop

เครื่องคำนวณออนไลน์นี้ทำให้คุณทราบค่าใช้จ่ายภายในฟาร์ม ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นกรณีที่สัตว์มีอาการทางคลินิกที่เกี่ยวกับโรคเต้านมอักเสบทั้งแบบแสดงอาการและไม่แสดงอาการ และสามารถวิเคราะห์การสูญเสียผลผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับโรคเต้านมอักเสบ