ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
HU

ฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้

hipra university logo

เรามอบทักษะและความรู้ที่ทันสมัยแก่สัตวแพทย์

ฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ นั้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีพต่อเนื่อง (Continuing Professional Development ; CPD) ที่ริเริ่มโดยฮิปราซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษาในงานด้านการป้องกันโรค และยังก่อตั้งขึ้นเพื่อสัตวแพทย์ทุกท่านที่ทำงานในแวดวงปศุสัตว์

โครงการฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ ก่อตั้งอยู่ภายใต้จุดประสงค์การมอบความรู้ที่ทันสมัยและทักษะในด้านกลยุทธ์ที่เป็นที่สนใจของมืออาชีพทุกท่าน ซึ่งประสบผลสำเร็จผ่านการอบรมโดยแบ่งปันแนวคิดไปสู่ทิศทางเดียวกันและมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งสนับสนุนความรู้และความเชี่ยวชาญ

 

เราพุ่งเป้าไปที่กลยุทธ์ที่เราสนใจ

โปรแกรมของ ฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ นั้นพุ่งเป้าไปที่กลยุทธ์ที่ผู้เชี่ยวชาญสนใจ เช่น โรคไวรัส ไอบีอาร์ในโค (Infectious Bovine Rhinotracheitis; IBR) โรคเต้านมอักเสบในสัตว์โค และโรคบิดในสัตว์ปีก รวมทั้งได้มีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติและองค์กรต่างๆด้วย

 

หลักสูตรของฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ ได้การรับรองจาก ซีพีดี

ตามที่ ฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ ได้การรับรองจาก CPD ซึ่งเป็นสถาบันอิสระชั้นนำที่ให้การรับรองกับบริษัทที่เข้าร่วม นอกจากทำให้ได้ความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ และความเชี่ยวชาญแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมยังได้รับชั่วโมง CPD

ดังนั้นทาง ฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ จึงมีรายการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์สำหรับสัตวแพทย์เพื่อพัฒนา เพิ่มพูนความรู้  รวมทั้งได้รับคะแนนซีพีดีอีกด้วย

Covid
ต้องการทราบเพิ่มเติม?