ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Hipradermic

Hipradermic®

Hipradermic® ได้เวลาสัมผัสความสบาย

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุกรไม่เคยมีความแม่นยํา ดำเนินการได้ง่าย หรือรวดเร็วมากเท่านี้มาก่อน

 

ได้เวลามุ่งเน้น ในสิ่งที่สําคัญจริง ๆ ในการฉีดวัคซีนสุกร:

1. ความสบาย

HIPRADERMIC-CONFORT-2
 • อุปกรณ์ฉีดเข้าผิวหนัง แบบไร้เข็มที่ เบาที่สุด 

 • การฉีดยาอัตโนมัติโดยไม่มีสิ่งกระตุ้นเพียงแค่กดหัวฉีดกับผิวหนังของสุกร จากนั้น Hipradermic® จะดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อ

 • ตัวเลือกแฮนด์ฟรี สําหรับการฉีดวัคซีนของลูกสุกรที่ง่ายยิ่งขึ้น 

2. ความสะดวก

CONVENIENCE2

อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ สําหรับการฉีดวัคซีนได้ง่ายและรวดเร็ว: 

 • ไร้กังวล: ฉีดครั้งเดียวที่ขนาด 0.2 มล. ลงในชั้นหนังแท้ 

 • ฟังก์ชันอัตโนมัติ เพื่อการฉีดวัคซีนที่ง่ายดายยิ่งขึ้น

 • คลิปหนีบขวด เพื่อแก้ไขปัญหาขนาดขวดที่แตกต่างกัน

 • ปุ่มล็อคหัวเข็ม เพื่อความปลอดภัยในการฉีดวัคซีน

 • ไฟ LED แสดงสถานะ เพื่อรับทราบกระบวนการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

3. ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับอัตโนมัติ

HIPRADERMIC-TRACEABILITY

4. สวัสดิภาพของสัตว์

 

การฉีดเข้าผิวหนังแบบปราศจากเข็มเป็น เทคนิคที่มีการรุกล้ำร่างกายน้อยกว่า:

 • ทําให้เกิด ความเครียดและความเจ็บปวดต่อสัตว์น้อยลง 

 • หลีกเลี่ยงปัญหา เศษ เข็ม หัก ภายในกล้ามเนื้อ

 • ลดความเสี่ยง ของการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและการเกิดฝี

5. ความปลอดภัยทางชีวภาพภายใน

HIPRADERMIC-BIOSECURITY

ไม่มีเข็มเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึง ลดความเสี่ยงของการแพร่โรคระหว่างสัตว์ และปรับปรุงความปลอดภัยทางชีวภาพภายในให้ดีขึ้น

 
โครงการของบริษัทได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจาก CDTI (Spanish Centre for the Development of Industrial Technology)
Covid
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง