ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Smart vaccination poultry

Smart Vaccination สำหรับสัตว์ปีก

ในสัตว์ปีก โปรแกรมวัคซีนสมาร์ทนำโดยวัคซีนนวัตกรรม เช่น เอวาลอน® และ อุปกรณ์ ฮิปราสเปรย์ ® และแอพพลิเคชันสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ ฮิปราลิงค์®

Hipralink vaccination 2.0 web featured
HIPRAlink® Vaccination

Hipralink® Vaccination สำหรับสัตวแพทย์ที่พัฒนาโดยบริษัทฮิปราเพื่อใช้สำหรับการทวนสอบติดตามทุกขั้นตอนการทำวัคซีน