ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Smart vaccination swine

Smart Vaccination สำหรับสุกร

การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน) สำหรับสุกรนำโดยนวัตกรรมวัคซีนยูนิสเตรน® พีอาร์อาร์เอส อุปกรณ์ฮิปราเดอมิค® และแอพพลิเคชันฮิปราลิงค์® ที่ทันสมัยสำหรับสัตวแพทย์มืออาชีพ

Hipralink vaccination 2.0 web featured
HIPRAlink® Vaccination

Hipralink® Vaccination สำหรับสัตวแพทย์ที่พัฒนาโดยบริษัทฮิปราเพื่อใช้สำหรับการทวนสอบติดตามทุกขั้นตอนการทำวัคซีน