Nhảy đến nội dung
HIPRAlink vaccination

Dịch vụ của chúng tôi

HIPRA Diagnos
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ

Tiếp cận dịch vụ chẩn đoán hiện đại với sự tiện lợi và điểm đáng tin cậy lớn nhất.

hipralink
Heo
Gia cầm

Dịch Vụ Tiêm Chủng Thông Minh của HIPRA là ý tưởng đột phá mang tính cách mạng kết hợp văc-xin thông minh bao gồm công nghệ RFID trên nhãn thuốc, thiết bị y tế giúp đảm bảo độ chính xác và hiệu quả tiêm chủng, và một thế giới mới về giải pháp kỹ thuật số tại HIPRAlink. Tất cả những thành phần này đều được HIPRA phát triển nội bộ.

hiprastats
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê

HIPRA Stats là dịch vụ phân tích dữ liệu dành cho các công ty chăn nuôi.

HU
Heo
Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê
Thỏ
Chó

Đại Học HIPRA cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao về các lĩnh vực quan tâm chiến lược của giới chuyên gia.

Gia cầm
Gia súc
Cừu và Dê

HIPRA đã phát triển một số công cụ chuyên dụng trực tuyến hỗ trợ bác sĩ thú y và các chuyên gia Thú Y khác trong công việc thường nhật của mình.