Nhảy đến nội dung
Products HIPRA

Sản phẩm của chúng tôi

Bộ Dụng Cụ Chuẩn Đoán
civtest_canis_leishmania_LR

Phát hiện và định lượng các kháng thể đặc hiệu chống Leishmania donovani infantum, bằng ELISA gián tiếp