ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Products HIPRA

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ชุดตรวจวินิจฉัยโรค
civtest_canis_leishmania_LR

การตรวจและวัดปริมาณแอนติบอดีที่จำเพาะต่อโรคลิชมาเนีย (Leishmania donovani infantum) ด้วยวิธี indirect ELISA