ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Products HIPRA

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ยา
EFICUR®

เซฟติโอเฟอร์ ในรูปสารแขวนตะกอน

ผลิตภัณฑ์ยา
SELECTAN®

ฟลอเฟนนิคอล ในรูปสารละลาย

ผลิตภัณฑ์ยา
SELECTAN® ORAL

ฟลอเฟนนิคอล ในรูปสารละลายชนิดกิน

ผลิตภัณฑ์ยา
EQUILIBRIUM®

วิตามินและกรดอะมิโน ในรูปสารละลายชนิดกิน

ผลิตภัณฑ์ยา
PREVIRON®

สารเข้มข้นป้องกันภาวะเลือดจางจากสาเหตุขาดธาตุเหล็ก ในรูปสารละลาย

ผลิตภัณฑ์ยา
GENTAMOX®

ยาอะม็อกซีซิลลินและเจนตามัยซิน ในรูปสารแขวนตะกอน

ผลิตภัณฑ์ยา
HIPRALONA® ENRO-S

เอนโรฟลอกซาซิน ในรูปสารละลายชนิดกิน

ผลิตภัณฑ์ยา
IFLOX®

ยาเอนโรฟลอคซาซิน (enrofloxacin) ในสารละลายสำหรับฉีด

ผลิตภัณฑ์ยา
hipralona

เอนโรฟลอกซาซิน ในรูปสารละลาย