ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
Products HIPRA

ผลิตภัณฑ์ของเรา

วัคซีน
Yurvac RHD

วัคซีนผสมสำหรับป้องกันโรคเลือดออกในกระต่าย (Rabbit Haemorrhagic Disease: RHD) ที่เกิดจากสายพันธุ์คลาสสิก (RHDV) และสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์ (RHDV2) ซึ่งรวมถึงสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงสูงโดยบรรจุอยู่ในอิมัลชันสำหรับฉีด

วัคซีน

วัคซีนแบบเชื้ออ่อนฤทธิ์สำหรับโรคบิดในไก่เนื้อซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการให้โดยการฉีดเข้าในไข่ 

วัคซีน
MHYOSPHERE

วัคซีนป้องกัน Mycoplasma hyopneumoniae  และ PCV2 ในวัคซีนเดียวในสารแขวนลอยสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังแบบปราศจากเข็มตัวแรก

วัคซีน
gumbohatch

วัคซีนภูมิคุ้มกันเชิงซ้อน IBD (Infectious Bursal Disease [โรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ]) เพื่อป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อในรูปของยาน้ำแขวนตะกอนแบบฉีดได้

วัคซีน
STARTVAC-TOPVAC

วัคซีนเชื้อตายสำหรับโรคเต้านมอักเสบในโค ในรูปอิมัลชัน

วัคซีน
Eravac

วัคซีนชนิดเชื้อตายที่ป้องกันโรคไวรัสฮีโมราจิกในกระต่าย (rabbit haemorrhagic disease) RHDV-2 สายพันธุ์ใหม่ในรูปอิมัลชั่นสำหรับฉีด

วัคซีน
hipradog 7

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัขจากสาเหตุเชื้อพาร์โวไวรัส โรคไข้หัดสุนัข โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อและโรคหลอดลมอักเสบในสุนัข ในรูปผงแห้ง และวัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัข ในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน
icthiovac_vr_pd

วัคซีนชนิดเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อวิบริโอและอหิวาตกโรคในปลากะพงขาว ในรูปแบบยาอิมัลชันชนิดฉีด

วัคซีน
evant

วัคซีนเชื้อเป็นต้านโรคบิดในสัตว์ปีก เป็นยาน้ำแขวนตะกอนให้ทางปากสำหรับพ่นในไก่