ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
HIPRAlink vaccination

บริการของเรา

HIPRA Diagnos
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา

เข้าสู่ระบบการให้บริการด้านงานวินิจฉัยโรคสัตว์ด้วยความสะดวกและน่าเชื่อถือ

hipralink
สุกร
สัตว์ปีก

การทำวัคซีนอันชาญฉลาด (สมาร์ทวัคซิเนชัน)โดยฮิปรา เป็นแนวคิดวิวัฒนาการใหม่ที่รวมวิธีการทำวัคซีนอย่างชาญฉลาด เช่น เทคโนโลยีการติดฉลากเพื่อระบุสิ่งต่างๆโดยอาศัยคลื่นวิทยุ (RFID) เครื่องมือที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการทำวัคซีน และการแก้ปัญหาเชิงดิจิตอลด้วยโปรแกรม ฮิปราลิงค์® ที่พัฒนาโดยบริษัทฮิปรา

hiprastats
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
ปลา

HIPRA Stats เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับบริษัทการผลิตสัตว์

Header-HIPRA-UNIVERSITY
สุกร
สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
กระต่าย
ปลา
สุนัข

ฮิปรา ยูนิเวอร์ซิตี้ มีโปรแกรมการฝึกอบรมคุณภาพสูงที่เป็นที่สนใจของมืออาชีพทุกท่าน

สัตว์ปีก
โค
แกะและแพะ
ปลา

ฮิปรามีเครื่องมือหลากหลายที่พัฒนามาโดยเฉพาะในระบบออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานประจำวันของสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสัตว์