Products HIPRA

ผลิตภัณฑ์ของเรา

วัคซีน

วัคซีนแบบเชื้ออ่อนฤทธิ์สำหรับโรคบิดในไก่เนื้อซึ่งพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการให้โดยการฉีดเข้าในไข่ 

วัคซีน
MHYOSPHERE

วัคซีนป้องกัน Mycoplasma hyopneumoniae  และ PCV2 ในวัคซีนเดียวในสารแขวนลอยสำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังแบบปราศจากเข็มตัวแรก

วัคซีน
GUMBOHATCH

วัคซีนภูมิคุ้มกันเชิงซ้อน IBD (Infectious Bursal Disease [โรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ]) เพื่อป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อในรูปของยาน้ำแขวนตะกอนแบบฉีดได้

วัคซีน
STARTVAC-TOPVAC

วัคซีนเชื้อตายสำหรับโรคเต้านมอักเสบในโค ในรูปอิมัลชัน

วัคซีน
Eravac

วัคซีนชนิดเชื้อตายที่ป้องกันโรคไวรัสฮีโมราจิกในกระต่าย (rabbit haemorrhagic disease) RHDV-2 สายพันธุ์ใหม่ในรูปอิมัลชั่นสำหรับฉีด

วัคซีน
hipradog 7

วัคซีนเชื้อเป็นสำหรับป้องกันโรคไวรัสลำไส้อักเสบในสุนัขจากสาเหตุเชื้อพาร์โวไวรัส โรคไข้หัดสุนัข โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข โรคกล่องเสียงอักเสบติดต่อและโรคหลอดลมอักเสบในสุนัข ในรูปผงแห้ง และวัคซีนเชื้อตายสำหรับป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิสในสุนัข ในรูปสารแขวนตะกอน

วัคซีน
icthiovac_vr_pd

วัคซีนชนิดเชื้อตายเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อวิบริโอและอหิวาตกโรคในปลากะพงขาว ในรูปแบบยาอิมัลชันชนิดฉีด

วัคซีน
evant_vaccine

วัคซีนเชื้อเป็นต้านโรคบิดในสัตว์ปีก เป็นยาน้ำแขวนตะกอนให้ทางปากสำหรับพ่นในไก่

วัคซีน
UBAC new packaging

วัคซีนชนิดซับยูนิตเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus uberis ในรูปแบบยาอิมัลชันชนิดฉีด